Herbaria

هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران

موسس: پروفسور احمد قهرمان، استاد فقید گیاهشناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران

مسئول: دکتر فریده عطار، استاد گیاهشناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران

این هرباریوم که در بهمن ماه 1367 رسما افتتاح شد، فعالیت علمی و تشكيلاتي خود را  از سال 1362 شروع کرده بود. بنبانگذار این هرباریوم مرحوم آقای دکتر احمد قهرمان استاد گیاهشناسی پردیس علوم  بوده و سرپرستی آن را تا سال 1386 به عهده داشتند. هسته اصلی گیاهان این هرباریوم بر اساس تدوین فلور رنگی ایران (طرح مشترك دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور) مي باشد که طرح آن از سال 1354 شروع شده و هم اكنون نيز ادامه دارد. در جریان اجرای طرح فلور رنگی ایران، گیاهان جمع آوری شده نامگذاری و به هرباریوم مرکزی منتقل می شوند. بخش دیگری از گیاهان هرباریوم مربوط به طرحهای مطالعات فلورستیکي و پوشش گیاهی هرباریوم مرکزی است که توسط محققين آن در مناطق مختلف اجرا شده اند. بخش دیگری از گیاهان هرباریوم مربوط به رساله های کارشناسی ارشد و دکتری است که توسط دانشجویان جمع آوری شده اند.

این هرباریوم اگر چه جوان است ولی دستاوردهای آن به نسبت دوره کوتاه فعالیتش کم نظیر بوده است. هر چند حجم نمونه های گردآمده در آن نسبت به بعضی هرباریوم های دیگر قدیمی کمتر است ولی از نظر تعداد گونه های شناخته شده که نزدیک به 4500 است دارای مزبت غیر قابل انکاری است.

هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران دارای 48000 نمونه است که در خانواده ها و جنسهای مختلف بصورت آلفابتيك مرتب شده اند. این تعداد شامل حدود 4500 تاگزون از حدود 8000 تاگزون موجود در ایران است.

همچنین تعداد زیادی از گونه های اندمیک ایران در این هرباریوم نگهداری می شوند.

بخشی از ارزش هر هرباریوم به تعداد نمونه های تیپ آن بستگی دارد. در هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران تعداد زیادی نمونه تیپ نگهداری می شوند که بخش عمده آن مربوط به جنسهای :

Acantholimon ، Cousinia و Scrophularia می باشد.

اعضای ثابت هرباریوم از ابتدای تاسیس تا کنون به غير از آقاي پروفسور احمد قهرمان خانم  دکتر فریده عطار و آقای سید علی شیخ الاسلامی و خانم پريگل دادجو بوده اند.  مسئوليت هرباریوم از 1386 به بعد رسما به خانم دكتر فريده عطار واگذار گرديد و بخش وسیعی از گیاهان این هرباریوم مستقيما توسط ايشان جمع آوری شده است. همچنين بر اساس مدت زمان همكاري، به ترتيب  آقايان دكتر ولي ا… مظفريان، مهندس بهنام حمزه، مهندس کاظم مهدیقلی، مهندس احمد رضا اخوت و دکتر شاهین زارع نيز هرباریوم را یاری داده اند. در حال حاضر آقايان مهندس کاظم مهدیقلی، مهندس احمد رضا اخوت از اعضاء ثابت طرح هرباريوم مي باشند.

هرباریوم از همکاری متخصصان دیگری نیز برخوردار بوده است از جمله: آقایان دکتر صادق مبین، دکتر زین العابدین ملکی، مرحوم دکتر اسفندیار اسفندیاری، دکتر موسی ایرانشهر، دکتر ولی الله مظفریان، دکتر علی اصغر معصومی، مهندس بهنام حمزه، دكتر منصور ميرتاج الديني، دكتر فرخ قهرماني نژاد.

بخشهای هرباریوم مرکزی شامل مخزن اصلی، دفتر کار مربوط به محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بخش گیاهان داروئی سنتی، سالن سمینار است.

از مهمترین فعالیتهاي انتشاراتی هرباریوم مركزي دانشگاه تهران مي توان از26 جلد فلور رنگی ایران،  كتاب نقشه پوشش گیاهی جزيره قشم، كتاب  فلور و نقشه پوشش گیاهی جزيره کیش نام برد. کتابهاي تنوع گونه های گیاهی ایران، فلور تهران و کتاب طرح تطبیق نامهای قدیم گیاهان داروئی در پزشکی سنتی با نامهای علمی نوین از ديگر انتشارات مرتبط با اين هرباريوم مي باشند.

هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران پشتوانه ای است برای رساله های دکتری و کارشناسی ارشد که نه فقط بر غنای مجموعه نمونه های آن می افزاید بلکه آن را پویا و فعال نگاه میدارد.

از ديگر هرباريومهاي موجود در كشور مي توان به هرباريومهاي دانشگاهی: مشهد، تربیت معلم، شيراز، اصفهان، كرمان، شهيد بهشتي و هرباريومهاي اقماري موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور در اكثر استانها اشاره كرد.

 

Central Herbarium of Tehran University-Faculty of Science (TUH), officially opened in 1989. It was planned, founded and organized by the executive supervisor of the present project (Late Prof. Ghahreman), who has also been its director since its establishment, and who has secured the part-time cooperation of several reputable Iranian botanists from some other botanical organizations. The “newcomer”, TUH, has had remarkable achievements. It houses the specimens of nearly 4500 species out of the estimated 8000 plant species of Iran. Its publications, all by the executive supervisor of the present project, include the following: Flora de l’Iran en coolers naturelles, currently published as a joint project with the Research Institute of Forests & Range lands.

The facilities of TUH (plant collection, labs, etc.) are at the disposal of the University’s botanical students as well as researchers from other scientific institutions.

The ultimate goal of TUH is to do its best to help fill within a period of 20 years a 200-year-old gap in botanical studies in Iran (in comparison with those in advanced countries of the word). (Ahmad Ghareman, 1996)

 

Herbaria (in the world & in Iran)

Introduction:

A herbarium is a collection of plants from a region (area, country, continent, etc.), which are dried, pressed, mounted on cardboard sheets, and labeled for scientific study; it is also said of a place or institution where such a collection is kept and gradually added to.

A scientifically well-organized herbarium, besides its intrinsic scientific value, offers the inestimable advantage of sparing the botanical researchers the great trouble of journeying to the probable habitats of the plants in question to look for them and study them in site. To this end, all pertinent information about such and such a plant (exact place and date of collecting, scientific name, collector’s name, etc.), accompanies the herbarium specimen and/or is kept in the relevant file.

Herbaria in the world:

The oldest herbarium of the world probably date back to the 15th century when such plant collections were initiated by Otto Brunets in Germany, Laura China in Italy, and Johan Falconer and William Turner in England. Various methods for the conservation of dried plants were experimented until early in 1800, when there developed the process of mounting the dried specimens on paper-a method still used today, of course with the refinements afforded by the progress of science.

At first, herbaria were private collections with relatively few specimens; but with the rapid increase of specimens ( especially after Western explorers and botanists started hebraizing in far-away countries), the collections became so important that they were considered national or state treasures, which, in turn, necessitated the allocation of special buildings and a considerable budget for their conservation and presentation. Thus botanical institutions with adequate herbariums developed in Europe and then in the U.S.A. In the course of time, some of these national herbariums have achieved international renown; for example, those of the Royal Botanical Garden Kew, England), of the British Museum of Natural History in London, of the Museum national d’Histoire naturally in Paris, of Komarov Institute of Botany in St. Petersburg (ex Leningrad), and of Harvard university in Cambridge, Mass. (U.S.A), each of which contains 5 to 6 million plant specimens.

Iranian Herbaria

 -The herbarium of the Faculty of Agriculture, Tehran University, at Karaj (1933), the late Dr. Erwin Gauba, an Austrian agriculturist and botanist, my be credited with the establishment of the first modern herbarium in Iran early in the 1933-41 period when he taught at Karaj College of Agriculture (later, Faculty of Agriculture, Tehran University).Alone or with his Iranian in Iran. He kept duplicates of the plant specimens which he used to send to his colleagues in Europe for exact identification. These duplicates and other collected specimens enabled him to set up a herbarium at the college. The curator of this herbarium is Mr. Teymur Ramak Maassoumi (Eng.)

-Dr. Ahmad Parsa’s collection, While teaching botay at University of Tehran (1316), Dr. Parsa herborized, alone or with some students and colleagues, in different areas in Iran, and thus gathered the materials to set up a herbarium in 1945 as part of his intended national museum of natural history. For various reasons, his plant collection, which included almost all the specimens dealt with in his Flore de l’Iran (see above), had to be transferred, with inevitable losses and damages, to various institutions and finally to University, Faculty of Pharmacy, where it served as a basis for the herbarium thereof.

-The herbarium of the Research Institute of Plant Pests and Diseases, Ministry of Agriculture, Tehran, It was initiated in 1948 with the duplicates of plant specimens collected in that year  in various parts of Iran by Dr. Esfandiar Esfandiari (director of the Institute) working with two visiting botanists,  Dr. K.H.Rechinger, of Wien, and Dr. Paul Aellen, of Basel. The Herbarium’s collection has been gradually enriched by the plant-collecting activities of its pas and present researchers, and by the contributions of some foreign botanists (e.g. H. Pabot, P. Wendelbo, and J. Leonard). In recent years, Dr. Esfandiari, Dr. Musa Iranshahr, Dr. Bahram Habibi, Dr. Freydun Termeh, Eng. Mahmud Musawi, Mrs. Farideh Matin, etc., have been active in collecting plants for this herbarium as well as in identifying the collected specimens. At present, this herbarium is administered by Eng. Eng. Amini Rad. Its mycological collection is unique in the country.

-The herbarium of the Research Institute of Forests & Rangelands, It was formed in 1358 (1979) by integrating two herbariums: the earlier collection of R.I.F.R. and the herbarium of the former.

Meanwhile, Mr. Ahmad Parsa, after obtaining a doctorate in natural sciences in France, returned to Iran, and decided to compile an independent work on the flora of Iran proper, and to organize a national herbarium. while teaching botany at Tehran University, he also began hebraizing, alone or with some of his student, in Tafresh and some other places in Iran. In 1954, he founded in the modern building of an elementary school in Tehran a museum of natural history which included a herbarium containing the plants thus collected by him and his collaborators during those years. But this herbarium was ill-fated: After some time it had to be transferred, first, to the Faculty of Science, then to the Center for Researches in Desert Plants, then to the High Teacher-training College, and finally, with losses and damage caused during these displacements, to the Faculty of Pharmacy. It is a pity that this collection which contained specimens of almost all the plants described by Dr. Parsa in his multicolumn Flora de l’Iran (1948-52), including the nearly 250 new species determined by him, was thus botched up.

In 1969 the botanical section of the Biology Dept. of Tehran University Faculty of Science started a small herbarium to which new materials have been gradually added. It serves primarily the students of the said Department.